Άρθρα για ‘ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ’

Κ.Π.Καβάφης Η ΠΟΛΙΣ (σελ. 14) Ερωτήσεις για την αρχική πρόσληψη του ποιήματος:  Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; Ποιο πρόσωπο χρησιμοποιείται στο ποίημα; Ποια η λειτουργία του; Ποια είναι η διαφορά στη χρονική βαθμίδα ανάμεσα στις δύο στροφές; Στην πρώτη στροφή: Ποιες συνθήκες αντιμετωπίζει το υποκείμενο; Ποιες προσπάθειες κάνει για να τις ξεπεράσει; Ποια συναισθήματα… (συνέχεια…)

ΜΙΡΟΣΛΑΒ ΧΟΛΟΥΜΠ Η ΠΟΡΤΑ (σελ. 13) Πώς συνδέεται ο τίτλος του ποιήματος με το περιεχόμενό του; Ποια είναι η αρχιτεκτονική διάρθρωση του ποιήματος; Ποια θέση έχει η τελευταία στροφή του ποιήματος; Πώς συνδέεται με την επαναλαμβανόμενη φράση; Το ποίημα βασίζεται στην αντίθεση: αποδοχή της ζωής (κατάφαση) – άρνηση της ζωής. Να εντοπίσετε τα σημεία που… (συνέχεια…)

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (σελ. 13) Θέμα του κειμένου Προσδιορισμός των παραθύρων ως συμβόλων Στοιχεία που προσδίδουν στο ποίημα το χαρακτήρα της αλληγορίας Ποιος είναι ο συμβολισμός των «σκοτεινών κάμαρων» για τη ζωή του κάθε ανθρώπου; ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Από ποιους παράγοντες εμποδίζεται η προσπάθεια του ποιητικού υποκειμένου να βρει παράθυρα; Ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση… (συνέχεια…)

Μ. ΧΑΚΚΑΣ Η ΣΥΣΚΕΨΗ (σελ. 11) Η ιστορία Ο ήρωας παίρνει μέρος σε ………………………………….. Η αίσθηση που έχει για αυτή είναι ………………………., καθώς δεν μπορεί να προσδιορίσει επαρκώς ………………………………………. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εναλλάσσονται, μιλώντας με τρόπο …………………………………….. Ο ήρωας νιώθει ανάλογη …………………, όπως αν …………………………………….. Διερωτάται …………………………………………. και σχεδιάζει ……………………………. Διαπιστώνει πως …………………………, …………………………………… (συνέχεια…)

Λήψη αρχείου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νεοελληνική λογοτεχνία – χρονογραμμή