Άρθρα για ‘ΛΑΤΙΝΙΚΑ’

14 Μαρ 2016

Ο τόπος και ο χρόνος

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
14 Μαρ 2016

Ασκήσεις εμπέδωσης (21-25)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

  σε μετοχική φράση. ΚΕΙΜΕΝΟ 21 Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne… (συνέχεια…)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ • Quia ille metum exercitus Romani vicerat (13) • quod ea re remollescunt homines atque effeminantur (15) • quod illic aurum pensatum est (21) • cum se ipsum captum venisse eos existimasset (34) AITIOΛΟΓΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ • quod Nasica tam aperte mentiebatur (24) ΤΕΛΙΚΕΣ • ut singularis proelii eventu cernatur (31) • quo facilius divitias… (συνέχεια…)

* Στις παρακάτω αναλύσεις, το ρήμα συνάπτεται αμέσως μετά το σύνδεσμο ή την αντωνυμία εισαγωγής, για να γίνει εύκολα κατανοητή η μετατροπή. Κατά κανόνα, στη λατινική το ρήμα τοποθετείται στο τέλος, ύστερα από όλους τους άλλους όρους της πρότασης. * 3 Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam. = αιτιολογική συνημμένη στο υποκείμενο του… (συνέχεια…)

13 Μαρ 2016

Διαγώνισμα (κείμενα 31-31)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
13 Μαρ 2016

Αριθμητικά (εντός ύλης)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
13 Μαρ 2016

Διαγώνισμα (κείμενα 14-21)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ
13 Μαρ 2016

Παρατηρήσεις κειμένων (1-31)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΑΤΙΝΙΚΑ