Άρθρα για ‘ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ’

Λήψη αρχείου

• Καταναλωτισμός: Η κατανάλωση είναι η χρησιμοποίηση αγαθών και υπηρεσιών για τη διαβίωση των ανθρώπων. Σταδιακά, με την παραγωγή μέσω της τεχνολογίας όλο και περισσότερων αγαθών δημιουργήθηκε μια κοινωνία που βασίζεται στην αφθονία και τη χλιδή. Έτσι, ο όρος σχετίζεται με την τάση του ανθρώπου να παράγει αγαθά σε μεγάλο βαθμό, για να καλύψει τις… (συνέχεια…)

 Δίκαιο – Δικαιοσύνη Δίκαιο = 1. Ηθική αρχή σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται και εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και αποδίδεται στον καθένα το οφειλόμενο. 2. Δικαίωμα που πηγάζει από την έννοια του δικαίου 3. Σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν με την ισχύ νόμου τις σχέσεις των μελών μιας κοινωνίας. Φυσικό… (συνέχεια…)

14 Μαρ 2016

Ελευθερία

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 Ελευθερία Η δυνατότητα κάθε ατόμου να ζει χωρίς εμπόδια και καταναγκασμούς, εξωτερικούς ή εσωτερικούς, καθώς και να πράττει κατά βούληση ό,τι δεν αντιστρατεύεται το νόμο, την ηθική ή τα δικαιώματα του άλλου. Επομένως, η ελευθερία δεν είναι ασύδοτη, αλλά υπόκειται στον ορθό λόγο, στο νόμο και την ηθική συνείδηση.  Μορφές ελευθερίας Α) Εξωτερική:… (συνέχεια…)

• Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: Η απόδοση στον άνθρωπο της αξίας που του πρέπει, ως πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας καθώς και ως υποκειμένου της Ιστορίας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί τη βάση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου απορρέει από την παραδοχή πως κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και πως αυτή η μοναδικότητα πρέπει να… (συνέχεια…)

Παιδεία: (κοινωνιολογική προσέγγιση) Μετάδοση πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του κοινωνικού συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο και να μην υπάρχει περίπτωση παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια. Μέσα παιδείας: διδασκαλία, εκπαίδευση. Μορφές: ανθρωπιστικη, εθνική, επαγγελματική, εγκυκλοπαιδική, κοινωνική, καλλιτεχνική κ.ά. Ανθρωπιστική παιδεία: Μετάδοση της εμπιστοσύνης στην ανθρωποπλαστική δύναμη των αξιών του κλασικού κόσμου, που πρέσβευε την ολόπλευρη… (συνέχεια…)

Πολιτική συνείδηση / πολιτικοποίηση: Η επίγνωση του πολίτη ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος – με τις επιλογές, τις αποφάσεις και τις πράξεις του – για τη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής στη χώρα του. Η διαδικασία με την οποία ένα κοινωνικό ον μεταβάλλεται σε πολιτικό ον, μέσω της μεταβίβασης αξιών, γνώσεων, στάσεων (πολιτικής κουλτούρας). Δημοκρατία: Πολίτευμα… (συνέχεια…)

ΔΟΚΙΜΙΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ)   Ποια είναι τα είδη του δοκιμίου; Αποδεικτικό (δοκίμιο πειθούς) και στοχαστικό (δοκίμιο στοχασμού)   Ποια τα χαρακτηριστικά του αποδεικτικού δοκιμίου α) Απουσιάζει ο προσωπικός τόνος (α΄ πρόσωπο)  β) Επίκληση στη λογική  γ) Συγκεκριμένο θέμα  δ) Στόχος η πληροφόρηση, η ενημέρωση  ε) Κυριολεκτική χρήση της γλώσσας στ) Προσεγμένη δομή   Ποια τα… (συνέχεια…)

Πριν αρχίσουμε να γράφουμε, προσέχουμε: * Την έκταση του θέματος, δεδομένου πως όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο αναλυτικό ή τουλάχιστον ικανό να μας δώσει αρκετές πληροφορίες. * Αφού έχουμε διαβάσει τουλάχιστον 3 φορές το θέμα και είμαστε βέβαιοι πως μας έχει εντυπωθεί, ξεκινάμε να κάνουμε το σχεδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εντοπίσουμε την… (συνέχεια…)