Άρθρα με ετικέτα ‘ΚΑΒΑΦΗΣ’

Κ.Π.Καβάφης Η ΠΟΛΙΣ (σελ. 14) Ερωτήσεις για την αρχική πρόσληψη του ποιήματος:  Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; Ποιο πρόσωπο χρησιμοποιείται στο ποίημα; Ποια η λειτουργία του; Ποια είναι η διαφορά στη χρονική βαθμίδα ανάμεσα στις δύο στροφές; Στην πρώτη στροφή: Ποιες συνθήκες αντιμετωπίζει το υποκείμενο; Ποιες προσπάθειες κάνει για να τις ξεπεράσει; Ποια συναισθήματα… (συνέχεια…)

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (σελ. 13) Θέμα του κειμένου Προσδιορισμός των παραθύρων ως συμβόλων Στοιχεία που προσδίδουν στο ποίημα το χαρακτήρα της αλληγορίας Ποιος είναι ο συμβολισμός των «σκοτεινών κάμαρων» για τη ζωή του κάθε ανθρώπου; ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Από ποιους παράγοντες εμποδίζεται η προσπάθεια του ποιητικού υποκειμένου να βρει παράθυρα; Ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση… (συνέχεια…)