30 Σεπ 2019

Κ.Π. Καβάφη, «Τα παράθυρα» (Δίκτυο Κειμένων)

Συντάκτης: Γεωργία Σόφη | Κάτω από: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (σελ. 13)

  1. Θέμα του κειμένου
  2. Προσδιορισμός των παραθύρων ως συμβόλων
  3. Στοιχεία που προσδίδουν στο ποίημα το χαρακτήρα της αλληγορίας
  4. Ποιος είναι ο συμβολισμός των «σκοτεινών κάμαρων» για τη ζωή του κάθε ανθρώπου;

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  • Από ποιους παράγοντες εμποδίζεται η προσπάθεια του ποιητικού υποκειμένου να βρει παράθυρα;
  • Ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση του ποιητικού υποκειμένου;
  • «Ίσως το φως να είναι μια νέα τυραννία»: Πώς ερμηνεύετε τη φράση αυτή;
  • Πού αποδίδονται οι ευθύνες τελικά για τη συνθήκη που ζει το ποιητικό υποκείμενο;

Ο ίδιος ο Καβάφης γράφει για τα Παράθυρα, τα εξής: «Αι δυσκολίαι της ζωής. Τα καημένα συμβεβηκότα κ’ αι συνήθεια σχηματίζουν ένα σκότος ηθικόν (τες σκοτεινές κάμαρες), το οποίον προσπαθούμε να φωτίσουμε αναζητούντες αίτια και αρχάς (τα παράθυρα). Κι αποτυγχάνομεν, διότι τα αίτια μένουν κρυμμένα ένεκα της παρελεύσεως πολλού χρόνου και της μεσολαβήσεως πολλών περιστάσεων, αι δε αρχαί, εφαρμοζόμεναι εις τα παρόντα πράγματα, εις τα παρελθόντα, κ’ εις τας υποσχέσεις τα οποίας τα παρόντα δημιουργούν δια το μέλλον, φαίνονται πότε αντιφατικαί και πότε ακατάλληλοι. Κάποτε δε δύναταί τις να υποθέση ότι είναι καλύτερο ότι η έρευνα, κυρίως η περί τα αίτια, μένει ανεπιτυχής, διότι επιτυγχάνουσα ήθελεν ίσως δείξει πλείστα σφάλματα και πλείστην, αναγκαστικήν, αλλ’ ανυπόφορον εν τω μεγάλω φωτί, ασχημίαν και απρέπειαν».

 

CC BY-NC-SA 4.0 Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.

Ετικέτες: , , ,

Αφήστε μια απάντηση