Αρχεία για 4 Μαΐου 2017

ΥΠΠΕΘ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ολοήμερου Προγράμματος 2017-18 »

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας των Δημοτικών Σχολείων, των Νηπιαγωγείων και της εύρυθμης λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2017-2018, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στο σύνολο των Διευθύνσεων, των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας εγκύκλιο για τον καλύτερο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου.

ΔΟΕ: Μεταθέσεις 2017 – Η συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου, πολιτική επιλογή της κυβέρνησης »

Η ανακοίνωση των μεταθέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση την Πέμπτη 27-4-2017 επιβεβαίωσε αυτό που όλοι ήξεραν, με βάση την πολιτική της κυβέρνησης, ότι θα συμβεί. Τα δυο τελευταία χρόνια οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. βρίσκονται στα χαμηλότερα ποσοστά των τελευταίων πενήντα χρόνων.