Αρχεία για 11 Μαΐου 2017

Β. Παληγιάννης: Πίνακας μετατιθέμενων εκπαιδευτικών ανά περιοχή μετάθεσης και ειδικότητα »

Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας από τους 528 εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν οι 310 είναι δάσκαλοι, οι 97 νηπιαγωγοί, οι 36 πληροφορικής, οι 16 μουσικής, οι 4 γυμναστές, οι 6 γερμανικής, οι 39 αγγλικής και 10 γαλλικής.