Αρχεία για 24 Μαΐου 2017

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Νόμιμες οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση »

Σύμφωνα με το esos.gr Με δύο αποφάσεις (1324/2017  και  1325/2017) το Διοικητικό  Εφετείο  Αθηνών έκρινε νόμιμες τις   μετατάξεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  με το άρθρο 82 παρ. 11 του Ν.4172/2013. Με τις αποφάσεις αυτές, γίνεται δεκτό ότι η διαδικασία των μεταθέσεων είναι ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με την κρινόμενη διαδικασία μετατάξεων, μη […]