Αρχεία για 9 Ιανουαρίου 2017

Β. Παληγιάννης: Πάνω από 2.300 τα κενά στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη »

Η ειδική αγωγή, το πιο ευαίσθητο τμήμα της εκπαίδευσης, θα έπρεπε να διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό από την πρώτη ημέρα έναρξης του διδακτικού έτους.