Αρχεία για 7 Οκτωβρίου 2016

Ανακήρυξη υποψηφίων για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας »

Με απόφαση του Διευθυντή ΠΕ Κέρκυρας, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας ως εξής:

Ανακήρυξη υποψηφίων για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων »

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά συνδυασμό ως εξής: