Αρχεία για 19 Μαΐου 2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Εγκύκλιο εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας κ. Αναστάσιος Κουράκης με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από την 20η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών για την Πρωτοβάθμια. Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο […]

Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της Δ.Ο.Ε. »

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Με αφορμή τη σκόπιμη παραπληροφόρηση που υπάρχει από διάφορους κύκλους σχετικά με το θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων και τη θέση της Ομοσπονδίας, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής:

ΔΟΕ: 84η Γ.Σ. του κλάδου »

84η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Δ.Ο.Ε. (21, ,22,23,24 Ιουνίου 2015) : Οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων – Τα δικαιολογητικά αναγνώρισης  Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 – 2015   Επικαιροποίηση στοιχείων Συλλόγων 

ΔΟΕ: Οδηγίες για την χρήση των πρακτικών »

Συνάδελφοι, Προκειμένου να αποφύγουμε το δυσάρεστο φαινόμενο της ύπαρξης προβλημάτων στη διαδικασία της αναγνώρισης – νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. προχώρησε στη σύνταξη συγκεκριμένων υποδειγμάτων πρακτικών αρχαιρεσιών (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στους Συλλόγους της Ελλάδας).