Αρχεία για 18 Μαΐου 2015

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Τακτική Γ.Σ. την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας »

Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους, να εκτιμήσουν την κρισιμότητα της περιόδου και να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική μας Συνέλευση. Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης έχει εξασφαλιστεί άδεια μιας ημέρας για τα μέλη του Συλλόγου. Επομένως, η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική αλλά και επιβεβλημένη.