Αρχεία για 16 Οκτωβρίου 2014

Ανακαλείται η εγκύκλιος για το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) για τις τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού »

Ανακαλείται η με αρ. πρωτ. Φ.6/553/152559/Γ1/24-09-2014 Εγκύκλιος με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)». Επομένως, για τις τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού, δεν απαιτείται η προσκόμιση του νέου Α.Δ.Υ.Μ., αλλά θα ισχύσουν, για τη σχολική χρονιά 2014-15, τα παλαιά Ατομικά Δελτία Υγείας, των οποίων η ισχύς είναι τριετής. Υπενθυμίζεται […]