Αρχεία για 9 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Κέρκυρα »

Από τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 4 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 5 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο […]

ΔΟΕ: Προσλήψεις αναπληρωτών στην παράλληλη στήριξη »

Ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους και παρά την ύπαρξη χιλιάδων αιτημάτων (πάνω από 4.000 για Π.Ε. και Δ.Ε. ενώ υπάρχουν μόνο 1.500 πιστώσεις) για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει πραγματοποιήσει καμία πρόσληψη.

Τοποθετήσεις και συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών »

Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20(ΕΣΠΑ) και κλάδου ΠΕ60, Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπ/κών κλάδου ΠΕ16, Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Ε.Σ.Π.Α), Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ19 από διάθεση Β’/θμιας. Δείτε εδώ την απόφαση.

Στους Διευθυντές Σχολείων μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών »

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες χορήγησης όλων των αδειών των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στους Διευθυντές ή προϊσταμένους σχολικών μονάδων. Ο Διευθυντής Σχολείου πλέον θα χορηγεί κανονικές άδειες, ειδικές άδειες, αναρρωτικές άδειες, ενώ θα έχει το δικαίωμα της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σχολικής μονάδας που προΐσταταται, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο […]