Αρχεία για 20 Ιουνίου 2014

Αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2014 »

Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι αποσπάσεων για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό ή σχολικό έτος 2014-2015. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 20-06-2014 μέχρι 25-06-2014. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί. Παρακάτω δείτε τις τρεις εγκυκλίους.