Αρχεία για 4 Ιουνίου 2014

Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013–2014 »

Με έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://aee.iep.edu.gr  και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», να συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου από 04-06-2014 μέχρι 21-06-14 για την Α/θμια και 30.06.2014 […]

Β. Παληγιάννης: Περιοχές Μετάταξης Εκπαιδευτικών από Διαθεσιμότητα »

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται το πλήθος των εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα ανά ειδικότητα και περιοχή υποδοχής.