Αρχεία για 14 Ιουνίου 2014

ΔΟΕ: Αίτημα συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας »

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Υφυπουργοί, Δεχτείτε τις θερμότερες ευχές μας για επιτυχία στα καθήκοντα τα οποία πρόσφατα αναλάβατε. Ταυτόχρονα με τις ευχές μας, καταθέτουμε αίτημα για συνάντηση εργασίας μαζί σας για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μετάταξη εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα »

Μετάταξη εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ3210 τ. Β΄/18-12-2013 & ΦΕΚ 3271/τ.Β΄/23-12-2013) Απόφαση-Ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/ 23-7-2013).

Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015 »

Η Διεύθυνση  Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας, να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο και τις δράσεις για το σχολικό έτος 2014-2015,  με   εγκύκλιο που εξέδωσε, θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης   και των Συλλόγων Διδασκόντων,  τα παρακάτω θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.