Αρχεία για 11 Οκτωβρίου 2013

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Ετήσιος προγραμματισμός εκπ/κου έργου- Συνάντηση Δ.Σ. με τους Διευθυντές των σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους »

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας με αφορμή τα έντυπα που έχουν αποστείλει  Σχολικοί  Σύμβουλοι  της Πρωτοβάθμιας του Νομού μας και αφορούν τον ετήσιο προγραμματισμό, καλεί τους συναδέλφους να μη συμπληρώσουν κι αποστείλουν τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια.