Αρχεία για 27 Σεπτεμβρίου 2013

Η απόφαση για χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Σχολικό Έτος 2013‐2014 στο ΕΣΠΑ »

Αποφασίστηκε σήμερα 27-09-2013 η χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το Σχολικό Έτος 2013-2014 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στο Πλαίσιο των Πράξεων:

Γιατί οι μαθητές του σήμερα … είναι οι πολίτες του αύριο! »

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων »

Kύριε Υπουργέ Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, τόσο στις συναντήσεις που είχαμε όσο και με τα κείμενά μας, όπως πληροφορηθήκαμε από τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., ούτε και στη σημερινή συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθούν αιτήσεις απόσπασης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.