Αρχεία για 24 Αυγούστου 2013

ΑΔΕΔΥ: Όχι στους πλειστηριασμούς για τις κύριες κατοικίες »

Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τρόικα, μετά από τις άγριες περικοπές μισθών και συντάξεων, τις απολύσεις και την κατάργηση δημοσίων κοινωνικών αγαθών, την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, προετοιμάζει ρυθμίσεις για κατάσχεση ακόμη και της πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων.

ΑΔΕΔΥ: Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων της ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ και των συλλόγων της »

Η Ε.Ε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη διάλυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων που δρομολογεί η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των δανειστών. Οι σχεδιαζόμενες απολύσεις 450 υπαλλήλων με το μανδύα της διαθεσιμότητας, σε σύνολο 1.885 υπηρετούντων (ποσοστό αποχώρησης 25%) όταν μάλιστα τα τελευταία 2,5 χρόνια το προσωπικό έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 40% (λόγω […]