Αρχεία για 16 Αυγούστου 2013

Εγκύκλιος (16-08-2013) για το πρόγραμμα κινητικότητας Ν.4172/2013 »

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε (16-08-2013) νέα εγκύκλιο με τίτλο «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013». Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για τη διαδικασία και τα κριτήρια αποτίμησης των προσώντων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα καθώς και των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων. Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.