Αρχεία για 23 Αυγούστου 2013

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης »

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ Σας ενημερώσαμε ότι είναι κρίσιμο θέμα για την ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων -σε μια περίοδο μάλιστα μεταρρυθμίσεων και μεγάλων αλλαγών- η αναλογική (με το μέγεθος των Διευθύνσεων) επιλογή, από τους Διευθυντές εκπαίδευσης, ενός βασικού κορμού συνεργατών από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι  οι οποίοι παραμένουν πολλές φορές και […]