Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Έχω, Έχεις, Έχουμε Δικαιώματα…»

Δικαίωμα στην Ειρήνη

Διαβάζουμε το παραμύθι “Το Σανταλάκι” (Συζήτηση / Σχολιασμός) και στη συνέχεια, συμπληρώνουμε σχετικό φύλλο εργασίας “Ποια δικαιώματα των παιδιών προκύπτουν από το Παραμύθι.

IMG 6599

Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Έχω, Έχεις, Έχουμε Δικαιώματα…»

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση 

Παρατηρούμε την εικόνα και σχολιάζουμε τι λείπει στα παιδιά της φωτογραφίας. Γράφουμε τη λέξη ΣΧΟΛΕΙΟ και ζωγραφίζουμε ένα σχολείο για τα παιδιά αυτά προστατεύοντας το Δικαίωμα τους.

IMG 6431