Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Έχω, Έχεις, Έχουμε Δικαιώματα…»

Δικαίωμα στην Ειρήνη

Διαβάζουμε το παραμύθι “Το Σανταλάκι” (Συζήτηση / Σχολιασμός) και στη συνέχεια, συμπληρώνουμε σχετικό φύλλο εργασίας “Ποια δικαιώματα των παιδιών προκύπτουν από το Παραμύθι.

IMG 6599