Επιστολή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου προς τους Γονείς!

 Ανάληψη καθηκόντων του Νέου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ι. Ρε – Επιστολή προς τους γονείς (Η Επιστολή δόθηκε στους Γονείς/Κηδεμόνες και σε έντυπη μορφή)

123