Καλό Καλοκαίρι!!!

Καλό Καλοκαίρι!!!!

Τα πρώτα μου χρόνια τ’ αξέχαστα ,τα’ ζησα κοντά στ’ ακρογιάλι

στη θάλασσα εκεί τη ρηχή & την ήμερη, στη θάλασσα εκεί τη μεγάλη.

                                  (Κ. Παλαμάς)

IMG 7344IMG 7476 1IMG 7495 1