Εργαστήριο Δεξιοτήτων: “Έχω, Έχεις, Έχουμε Δικαιώματα…”

Συζητάμε ποια νομίζουμε ότι μπορεί να είναι τα Δικαιώματα των Παιδιών (Εννοιολογικός Χάρτης / Καταιγισμός Ιδεών)

IMG 6611