Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2022 – 2023:

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:

Μαθιούδη Φωτεινή

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας:

Παπαβασιλείου Μαρία

Σχολικό Έτος 2021-2022:

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: 

Κάμπουρα Καλλιόπη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας:

Παπαβασιλείου Μαρία