Εργαστήριο Δεξιοτήτων: «Έχω, Έχεις, Έχουμε Δικαιώματα…»

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση 

Παρατηρούμε την εικόνα και σχολιάζουμε τι λείπει στα παιδιά της φωτογραφίας. Γράφουμε τη λέξη ΣΧΟΛΕΙΟ και ζωγραφίζουμε ένα σχολείο για τα παιδιά αυτά προστατεύοντας το Δικαίωμα τους.

IMG 6431