Εσωτερική αξιολόγηση

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (Σχ. Έτος 2022-2023)Λήψη αρχείου

Συλλογικός Προγραμματισμός 2022-2023Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (Σχ. ‘Ετος 2020-21)Λήψη αρχείου