ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, τα παιδιά και οι γονείς του Νηπιαγωγείου Αγναντερού μέσω της παρούσας ανάρτησης ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά  για την Προσχολική Αγωγή για την αποστολή αναλώσιμων υλικών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του σχολείου μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας .