ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ

Φεβ 2024 11

2ο εργαστήριο: “Συνεργασία στο νηπιαγωγείο”

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ      | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 2ο εργαστήριο: “Συνεργασία στο νηπιαγωγείο”

Το παρόν πρόγραμμα εντάσσεται στον κύκλο «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ: Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη», πιο συγκεκριμένα στην επιμέρους θεματική ενότητα της προώθησης του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει την έννοια της συνεργασίας στο νηπιαγωγείο. Στόχοι είναι τα παιδιά να συνεργαστούν με δραστηριότητες ανά ζεύγη, μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας.

Στα εργαστήρια μέσα από ποικίλες δραστηριότητες αξιοποιούνται τεχνικές θεάτρου, δραματοποίηση, φύλλα εργασίας, κατασκευές, εικόνες και θεατρικό παιχνίδι. Το εργαστήρι ξεκινά με εισαγωγικά παιχνίδια για την προθέρμανση και τη συγκρότηση ομάδας, παρουσίαση και συμφωνία για το στόχο του εργαστηρίου, τη μεθοδολογία και τη δεοντολογία του. Ακολουθούν δραστηριότητες ανίχνευσης, διδασκαλίας, εμπέδωσης αξιολόγησης και μεταγνώσης.Λήψη αρχείου