ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ

Μαρ 2023 05

2ο Εργαστήριο δεξιοτήτων: “Ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο”

Κατηγορία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ      | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 2ο Εργαστήριο δεξιοτήτων: “Ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο”
Ο «Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο» είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας που σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης / Πυξίδα με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης  στην προσχολική ηλικία σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα.  Η νηπιακή ηλικία αποτελεί μια κατάλληλη και γόνιμη περίοδο για την ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης.

Πρόκειται για ένα δομημένο υλικό, με σαφείς στόχους και μεθοδολογία, που προσφέρει στους/στις νηπιαγωγούς τρόπους ανάπτυξης συγκεκριμένων θεμάτων, που αφορούν στην καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης)και στη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας στη νηπιακή ηλικία.

Διαπραγματεύεται 4 θεματικές ενότητες: ομαδικότητα, υγιείς συνήθειες, αυτοεκτίμηση, συναισθήματα. Απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς, δηλαδή τους σημαντικούς ενηλίκους που περιβάλλουν τα παιδιά και έχουν τον κύριο λόγο σε θέματα διαπαιδαγώγησης τουςΛήψη αρχείου