Τιμώνται ως προστάτες της εκπαίδευσης και των γραμμάτων.