ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ

Μάι 2024 15

3ο εργαστήριο Δεξιοτήτων: “Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα”

Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ      | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3ο εργαστήριο Δεξιοτήτων: “Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα”

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-ήτριες του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με τα αρχαία ελληνικά θέατρα. Επιμέρους στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι να αναγνωρίσουν τα στάδια δημιουργίας και τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης, να μάθουν τα βασικά μέρη ενός αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές με τα σύγχρονα θέατρα. Η παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης με δυνατότητα παρουσίασης σε κοινό αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών και βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της βιωματικής μάθησης.  Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ενός χώρου μουσείου μέσα στην τάξη, με σκοπό να εκθέσουν το παραχθέν υλικό (προσωπεία, κουστούμια, σκηνικά, θεατρικό οικοδόμημα από τουβλάκια κ.τ.λ.).

 

ΠΗΓΗ:

Γεωργοτά, Σ., & Σουλιώτη, Σ. «ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα». ΙΕΠ.

 Λήψη αρχείου