ΕΥ ΖΗΝ διατροφική πυραμίδα..

 

Screenshot 2021 11 04 140244

 

Επιλέξανε τις εικόνες από το διαδίκτυο….τις κατηγοριοποιήσανε και τις τοποθετήσανε με βάση έναν πίνακα αναφοράς… τέλος γράψανε τις λέξεις…είτε με συλλαβισμό… είτε με αντιγραφή….