ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Οι κίνδυνοι στο δάσος δεν τελειώνουν. Αίφνης πετάγεται μπροστά σου ένας σκίουρος πέφτεις με δύναμη στα φρένα, σβήνει ο κινητήρας βγαίνεις και χάνεσαι στο δάσος   άλλη φορά βρίσκεις ρυάκι δροσερό, σκύβεις να πιεις, το ξαναβλέπεις που ’ναι ποτάμι αγριωπό, θολό κατεβασμένο σέρνει λιθάρια ριζιμιά, δέντρα ξεριζωμένα σέρνει και μια γλυκομηλιά τα μήλα φορτωμένη δεν […]