Το Μονόγραμμα (ΙV. )

Είναι νωρίς ακόμη μές στόν κόσμο αυτόν,μ’ακούς ; Δέν έχουν εξημερωθεί τά τέρατα μ’ακούς ; Τό χαμένο μου τό αίμα καί τό μυτερό,μ’ακούς Μαχαίρι Σάν κριάρι πού τρέχει μές στούς ουρανούς Καί τών άστρων τούς κλώνους τσακίζει,μ’ακούς Είμ’εγώ,μ’ακούς ; Σ’αγαπώ,μ’ακούς ; Σέ κρατώ καί σέ πάω καί σού φορώ Τό λευκό νυφικό τής Οφηλίας,μ’ακούς ; […]