Άρθρα από Ιούνιος 2009 ↓

Τα ζώα και τα πουλιά της ΝΖ

Τα υπερπολύτιμα kiwi, που στην πραγματικότητα είναι 5 διαφορετικά υποείδη του είδους Apteryx, κινδυνεύουν με ολοκληρωτική εξαφάνιση, και βάσει στατιστικών στοιχείων, μέχρι το 2020, θα έχουν απομείνει μόνον τα πουλιά εκείνα που θα βρίσκονται σε τεχνητό ή σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Είναι αυστηρά μονογαμικά και τα μοναδικά στον κόσμο που τα θηλυκά διαθέτουν 2 ωοθήκες […]