Ημέρα: 31 Οκτωβρίου 2022

Δευτέρα 31-10-2022Δευτέρα 31-10-2022

ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωση το κείμενο σελ. 42,ΤΕ. Συμπληρώνουμε την επιστολή σελ. 43, ΤΕ. ( Βρείτε ένα υπόδειγμα εδώ αλλά μην αντιγράφετε ακριβώς τα ίδια) Συμπληρώνουμε με τη βοήθεια των γονέων το φύλλο εργασίας  Ενέργεια-εξοικονόμηση ή σπατάλη. ΙΣΤΟΡΙΑ Μαθαίνω το μάθημα σελ.27,ΒΜ Τις ασκήσεις σελ.13, ΤΕ. ( Για την άσκηση 1Β κοιτάξτε εδώ) Το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις […]