Ημέρα: 18 Οκτωβρίου 2022

Τρίτη 18-10-2022Τρίτη 18-10-2022

ΓΛΩΣΣΑ Ορθογραφία: Σήμερα όμως, έχουμε ένα σωρό πράγμα τα που είναι φτιαγμένα ειδικά για να τα πετάμε στα σκουπίδια, αφού τα χρησιμοποιήσουμε μονάχα μια φορά. Αυτά τα πράγματα τα λέμε «μιας χρήσης». Το αλουμινόχαρτο, οι πλαστικές σακούλες, οι χαρτοσακούλες, το πλαστικό περιτύλιγμα, θεωρούνται όλα «μιας χρήσης» Αντιγραφή στην άσκηση 3 σελ.65 ΒΜ και 1 φορά στο τετράδιο. Τις […]