Ημέρα: 6 Οκτωβρίου 2022

Πέμπτη 6-10-2022Πέμπτη 6-10-2022

ΓΛΩΣΣΑ Την Δευτέρα 10/10/22 θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας “Ένα σκαλί ακόμα”. Μελετούμε το φύλλο εργασίας που περιέχει τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που μελετήσαμε σε αυτήν την ενότητα. Κάποιες από τις εργασίες κάναμε στην τάξη στο τετράδιο και άλλες προφορικά, εξαιτίας βλάβης του φωτοτυπικού. Μελετούμε τους κανόνες που υπάρχουν σε κάθε μάθημα. Άγνωστη […]