Ημέρα: 10 Οκτωβρίου 2022

Δευτέρα 10-10-2022Δευτέρα 10-10-2022

ΓΛΩΣΣΑ Γράψαμε το επαναληπτικό τεστ της ενότητας “Ένα σκαλί ακόμα” ΜΕΛΕΤΗ Να φέρετε λίγες σημαντικές πληροφορίες για τις πρωτεύουσες της Στερεάς Ελλάδας και τα νησιά.   ΙΣΤΟΡΙΑ (Για την Πέμπτη) Μαθαίνω το μάθημα :Νέες αποικίες των Ελλήνων , σελ.17-19 ΒΜ Συμπληρώνω το ίδιο μάθημα στο ΤΕ. Την Τετάρτη θα γράψουμε το τεστάκι στην ιστορία.