Απρίλιος 2021 αρχείο

Ο Ρόλος των ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης-Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

O ρόλος των ΜΜΕ_ Συζήτηση και δραστηριότητες from Maria Michali

Σεφέρης: Ακροστιχίδα από τη μαθήτρια Νικολέτα Ν.

Η ακροστιχίδα έγινε με το εργαλείο Accordion (από την  e me)   Άνοιγμα σε νέο παράθυρο    

Τα παιδία παίζει-διαδραστικές ασκήσεις από e me

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο   Άνοιγμα σε νέο παράθυρο   Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση