Ιανουάριος 2021 αρχείο

3η ενότητα νεοελληνική γλώσσα β γυμνασίου (ασκήσεις γραμματικής)

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Νεοελληνική γλώσσα 3η ενότητα Β΄ Γυμνασίου (ασκήσεις γραμματικής)

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Νεοελληνική γλώσσα 3η ενότητα Β΄ Γυμνασίου (ασκήσεις στη γραμματική)

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Οδύσσεια (6η ενότητα)

Ερωτήσεις κατανόησης στις περιλήψεις των ραψωδιών β, γ, δ Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Αρχαία ελληνικά (4η ενότητα): Άσκηση στις προσωπικές αντωνυμίες

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Επανάληψη στη β΄ κλίση

Άνοιγμα σε νέο παράθυρο  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση