Παρακολούθηση Ημερίδας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από μαθητές του Λυκείου μας

Την Πέμπτη 14/03/2024 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή παρουσίαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μαθητές του Λυκείου μας.

Στην ημερίδα αυτή παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα σπουδών και οι προοπτικές στην αγορά εργασίας, για καθένα από τα οκτώ τμήματα του ΟΠΑ.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση από τελειόφοιτους και εν ενεργεία φοιτητές των τμημάτων, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν μαθητές της Γ ΄Λυκείου από τους
προσανατολισμούς:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.