Οδηγίες για τους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α

Οδηγίες για τους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α. & Πρόγραμμα εξετάσεων
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Διαδόχου Κων/νου προέκταση Λ. Σπάτων & Γ. Κατσούλη, Σπάτα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας)
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) 2 μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
β) Το Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειο φοίτησης, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
δ) Ακτινογραφία θώρακα (με ιατρική γνωμάτευση και φωτογραφία)
ε) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
στ) Καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι ιατρικές βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών και η Υγειονομική εξέταση θα πραγματοποιείται μόνο στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», όλες τις ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Εάν κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών εξετάζονται και σε άλλο ειδικό μάθημα, οι υποψήφιοι θα διευκολύνονται από την Επιτροπή επιλέγοντας άλλες ημερομηνίες.
Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους και σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποστέλλεται στο σχολείο τους. Στη συνέχεια δηλώνουν στη Γραμματεία 3 από τα 4 αγωνίσματα.
Η δήλωση αυτή είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων.
Κατόπιν οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τις ιατρικές βεβαιώσεις στους ιατρούς της Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι θα κρίνουν αν είναι ικανοί να λάβουν μέρος στις Πρακτικές δοκιμασίες.
Τέλος, θα παραλαμβάνουν το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο θα διατηρούν σε άριστη κατάσταση και θα το έχουν πάντα μαζί τους, μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, κάθε
φορά που θα αγωνίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών στα επιλεγμένα αθλήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
1. Σας επισημαίνουμε ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 και υπάρχουν τα ατομικά τους στοιχεία στη βάση δεδομένων του «ΕΠΑΦΟΥ», καθώς δήλωσαν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση έτους 2019.
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, δεν έχουν την δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ή δεν είναι υποψήφιοι.
3. Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των συστάσεων των μελών της επιτροπής.
4. Κανένας υποψήφιος δεν λαμβάνει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες αν δεν κριθεί ικανός από την Υγειονομική επιτροπή.
5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει σοβαρό λόγο απουσίας (εξετάσεις σχολικών μαθημάτων, λόγοι υγείας, υπηρεσίας η απουσίας στο εξωτερικό), θα προσκομίζει τα δικαιολογητικά της απουσίας του στη γραμματεία, θα εξετάζεται υγειονομικά και στη συνέχεια θα αγωνίζεται στα αγωνίσματα που επέλεξε, κατ’ εξαίρεση την τελευταία ημέρα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
6. Θα γίνει αυστηρή τήρηση των αναγραφόμενων ημερομηνιών καθώς και του ωραρίου τέλεσης του προγράμματος εξετάσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ “Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” (Διαδόχου Κων/νου προέκταση Λ. Σπάτων & Γ.Κατσούλη, Σπάτα) 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ (Γαργητού & Μιλτιάδου, Γέρακας) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΡΙΤΗ
18/6/2019
ΩΡΑ
09:00-13:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
19/6/2019
ΩΡΑ
09:00-13:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
20/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΡΙΤΗ
25/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
27/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
24/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/6/2019
ΩΡΑ
08:00-13:00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ
27/6/2019
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 200 μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 μ.
ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΡΡΕΝΩΝ & ΘΗΛΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28/6/2019
ΩΡΑ
08:00-9.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΜΗΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΩΡΑ
08:00-10:00
ΔΡΟΜΟΣ 400μ. & 200 μ.

Εγγραφές σχολικού έτους 2019-2020

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή
να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για
το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγρα
φής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η
Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αί
τηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων
μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κω
δικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του
κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανή
λικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ
(taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του
κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα
myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την
ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν
διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοι
χεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευ
θυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραί
τητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο
ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.
Οι Διευθυντές/-ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων
διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρο
νική Αίτηση διαθέτοντας έναν/μία τουλάχιστον εκπαιδευτικό και έναν Η/Υ στο σχολείο τους για
την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eg
grafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατό
τητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα επιλογής, τις ομάδες προσανατολισμού των
ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω
στοιχεία:
 Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας  Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
Για τα ΓΕ.Λ.:
 Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.  Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος  Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)  Μαθήματα επιλογής ( Α΄ και Γ΄ Λυκείου)  Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης  Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προό
δου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)  Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας  Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση  Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μα
θητή

Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα
ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή με
τεγγραφή τους προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:
α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019).

Ενδοσχολικό πρωτάθλημα

Την Πέμπτη 9/5/2019 διοργανώθηκε – μετά από αίτημα του 15μελους συμβουλίου του σχολείου μας – ενδοσχολικό πρωτάθλημα στους χώρους του Α.Ο.Β. που ευγενικά μας παραχώρησε ο ΟΑΠΠΑ.  Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας αγωνίστηκαν στα αθλήματα του ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλει.  Τις ομάδες τις αποτελούσαν μαθητές όλων των τάξεων και τις οργάνωσαν οι μαθητές μόνοι τους.

 Το γενικό συντονισμό, την οργάνωση και την επίβλεψη όλης της εκδήλωσης είχε η καθηγήτρια φυσικής αγωγής του σχολείου μας κ. Κωστομοίρη.

Ο σύλλογος διδασκόντων συνέδραμε με τη συνεχή παρουσία του και με την επίβλεψη των παιδιών μας.

Πρόκειται για μια πολύ ωραία ιδέα που συμβάλλει στο να ολοκληρωθεί ευχάριστα μια σχολική χρονιά.

Διάκριση μαθήτριας μας

Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα στίβου (Ελλάδας και Κύπρου) και συγκεκριμένα στο αγώνισμα των 3.000 μέτρων η μαθήτρια του σχολείου μας Δάφνη Λαβασά κατέλαβε την πρώτη θέση.  Συγχαρητήρια στη Δάφνη για την επιτυχία της!!!!!!!!

 

Έκθεση έργων μαθητών μας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας που παρακολούθησαν το μάθημα της καλλιτεχνικής παιδείας και του ελεύθερου σχέδιου (α και γ τάξη) με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Βασιλοπούλου Άρτεμη εξέθεσαν μέρος των έργων τους στους χώρους του σχολείου μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:  Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.  Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα για την αλλαγή με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν.  Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
Σε περίπτωση εγγραφής στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. μαθητών/τριών που τώρα φοιτούν στην Γ΄ τάξη Ειδικού Γυμνασίου ή Δ΄ τάξη Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού ΓυμνασίουΛυκείου, ισχύουν τα ανωτέρω. Επίσης, για περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και του χρόνου εγγραφής θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-20.
Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Έλαβα γνώση
(υπογραφή γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικος/η)
………………………………………………………………………….. (Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα ή μαθητή/τριας εφόσον είναι ενήλικος/η)