Εισαγωγή σε Πανεπιστήμια

Σε όλα τα παιδιά μας ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές φετινές επιτυχίες τους στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σχολές  που ήταν της επιλογής τους και έχουν πολύ μεγάλο κύρος!!!!  Οι κόποι τους ανταμείφθηκαν και οι προσπάθειες τους επιβραβεύτηκαν.

Παράλληλα καμαρώνουμε για τα παιδιά μας που έκαναν άλλες επιλογές σπουδών ή επαγγελμάτων.

Παιδιά μας,

κάνετε το σχολείο μας περήφανο!

Η ζωή σας μόλις αρχίζει. Χαρείτε την όποια επιλογή και αν κάνατε.

Σας ευχόμαστε υγεία και πρόοδο. 

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την με αρ.
πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005). Βάσει της υποπαρ. 1 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω
ΥΑ: «[…] Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των
μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού
Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειογια την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.)».