Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

Με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση της κας Κασιμάτη και την αναφορά της στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη δημοσιεύουμε απόσπασμα από το λόγο του στην Πνύκα.

Παιδιά μου!

Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ’ αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.

Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.

Ολόκληρο το λόγο μπορείτε να διαβάσετε στο αρχείο που ακολουθεί και εκδόθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων:              Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ

Το κείμενο του λόγου αποτέλεσε μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ τάξης.

Δράση στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Με μεγάλη μας χαρά υποδεχθήκαμε στο σχολείο μας τη φιλόλογο κα Κασιμάτη Μαρία, μία εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου Πολεμώντας το ’21.

 Τα παιδιά της Α και Β τάξης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον τρόπο και τις μεθόδους που εφάρμοσε  για να φτάσει στο τελικό συγγραφικό αποτέλεσμα.  Επιπλέον, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση τα παιδιά έμαθαν σημαντικές πληροφορίες για μάχες και ήρωες του 1821.

 Ένας μαθητής της Α τάξης και μία μαθήτρια της Β τάξης απέκτησαν από ένα βιβλίο ως ανάμνηση της εκδήλωσης αυτής, αλλά και για  να έχουν τη δυνατότητα να το διαβάσουν.

Στην παρουσίαση τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η καλεσμένη μας είχαν κάνει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Κασιμάτη για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.

Δημιουργίες μαθητών/τριών στο μάθημα της βιολογίας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α τάξης του σχολείου μας με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού μας κας Ταλιούρη, βιολόγου, έκαναν πειράματα και δημιούργησαν αναπαραστάσεις με τη μορφή του ιού της πανδημίας καθώς η  πρακτική απόδοση και εφαρμογή είναι το καλύτερο μέσο για την εμπέδωση της γνώσης.

Εδώ παρουσιάζεται ένα ελάχιστο δείγμα των εργασιών τους.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και στην εκπαιδευτικό μας.

Ο ανθρωπιστικός ρόλος του σχολείου

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολλαπλός.  Βαθιά παιδαγωγικός, αλλά και ανθρωπιστικός και κοινωνικός!!! Η σχολική κοινότητα του Λυκείου μας υπηρέτησε πιστά σύσσωμη αυτόν το ρόλο μόλις χρειάστηκε.

Οι γονείς και κηδεμόνες, τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας με παρότρυνση από τον ίδιο το  σύλλογο διδασκόντων, το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων συγκέντρωσαν ένα ποσό που ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη προσδοκία μας ώστε να συνδράμουν στην ανάγκη μικρού μαθητή γειτονικού μας σχολείου.

Ένα κουτί ήταν αρκετό για να γεμίσει μέσα σε τρεις μέρες με ελπίδα και φωτεινότητα το σχολείο μας.

Συγχαρητήρια στο 15μελές συμβούλιο, στα παιδιά μας, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς μας για την πιο σημαντική δράση της φετινής σχολικής χρονιάς.

Είθε το αγαθό της υγείας να μας συντροφεύει όλους και όλες.