Ιδιωτικό συμφωνητικό με ταξιδιωτικό γραφείο 5/ημερης ΓΕ.Λ. Μονεμβασιάς

Μπορείτε να δείτε την σύμβαση πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Μονεμβασιάς με το ταξιδιωτικό γραφείο. Λήψη αρχείου

συνέχεια....

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των παραπάνω υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022. Επειδή η προθεσμία είναι αποκλειστική και οι συνέπειες για τους υποψηφίους/ες από την μη εμπρόθεσμη υποβολή της […]

συνέχεια....